Ücretli İzin ve Ücretsiz İzin

Ücretli izin ve ücretsiz izin hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları tarafından kullanılabilecek bir haktır. Ücretsiz izin özel sektörde özellikle kadının doğum yapmasının ardından kullanılabilmektedir. Kamu da ise ücretsiz izin doğum yapan memurun annelik izninin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. Bunun haricinde eşi yurt dışında görevlendirilen memurlara a aylıksız izin verilebilmektedir. Kamu da görevli olan memurlar bel yıl hizmet sürelerini tamamlama şartı ile memuriyet hayatı boyunca 2 defadan casino fazla olmamak ve 1 yılı aşmamak kaydı ile ücretsiz izne ayrılabilmektedir. Kamu da ücretsiz izin özel sektöre göre oldukça fazla yer bulmaktadır.

Ücretli izin ve ücretsiz izin özel sektörde daha kısıtlı olarak uygulanmaktadır. Ücretli izin hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yıllık izin sürelerinin kullanılmasıdır. Özel sektörde çalışan ve doğum yapan kadın sigortalının doğum öncesinde ve doğum sonrasında kullanmış oldukları izinler ücretsiz izin olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte özel sektörde işyerinin herhangi bir neden ile değişikliğe gitmesi durumunda da işveren tarafından işçi aylıksız izine ayrılabilmektedir. Ancak bu durumun 6 gün önce işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. 6 gün içinde tebliğ edilen duruma işçinin de cevap vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte işçiler işverenin rızası dışında ücretsiz izine ayrılamamakta ve bu hizmet akdi sonlandırılmasına da sebep olabilmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

www.ssk.name.tr www.ssk.name.tr